Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adres do zwrotów:

KKS - DTW Logistics bud. DC5
ul. Kopytów 44e
05-870 Błonie
e-mail: biuro@twistcar.eu

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

…………………………………………………………………………………………………

 Data zawarcia umowy (złożenia zamówienia) …………………………………………….

 Numer zamówienia (jeśli został nadany) ………………………………………………….

 Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………

 Adres: ………………………………………………………………………………………

 Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………….

 Data …………………………………………………………………………………………

 Podpis: (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………..